Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

   

  Harmony XB4 ATEX D

  Kovové ovl. a signal. jednotky Ø 22 do výbušného prostredia

  Ovládacie a signalizačné prístroje Ø 22 mm, Harmony XB4, kovové do prostredí s nebezpečenstvom výbuchu

  Harmony XB4 ATEX D
  • Vlastnosti

   Produkty sú vybavené certifikátom, ktorý zodpovedá európskej smernici ATEX94/9/CE

   Riadiace a signalizačné jednotky
   » Ovládacie jednotky a ovládače s hríbovými hlavicami ø 22 mm
   » Polohové prepínače a spínače na kľúč
   » Podsvietené ovládacie jednotky a signálky s LED
   »  Ovládacie skrine.   Výhody

   Široký sortiment kompaktných a odolných výrobkov navrhnutých pre prevádzku v nebezpečných prostrediach

   Aplikácie

   Čo je výbušná atmosféra?

   Podľa príslušnej smernice ide o zmes horľavých látok vo forme plynu, pary, hmly alebo prachu a vzduchu pri atmosférických podmienkach. Táto zmes sa v prípade zapálenia rozšíri v nehorľavej zmesi.