Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

    • Výrobcovia rozvádzačov VN

      Objavte našu ponuku pre výrobcov rozvádzačov a nájdite riešenie pre trh VN.

    • Default Alternative Text
    • Registrovať/Prihlásiť
P_AV9505-IC-900x500

Licencie vysokonapäťových rozvádzačov

Vyrobte vysokonapäťový rozvádzač na základe celosvetovej ponuky.

• Vzduchom izolovaný rozvádzač
• Plynom izolovaný rozvádzač
• Tienený rozvádzač s pevnou izoláciou

Primárny vzduchom izolovaný rozvádzač

Sekundárny vzduchom izolovaný rozvádzač

Sekundárny plynom izolovaný rozvádzač

Tienený rozvádzač s pevnou izoláciou