• Default Alternative Text

  Baliace stroje s až 4 synchronizovanými servo osami (Sercos)

  Default Alternative Text

  Vaše firemné potreby sú unikátne

  Účinnosť v zmysle modulárneho inžinierstva znamená plnú opakovateľnú použiteľnosť softvéru, bez ohľadu na zložitosť stroja. To vyžaduje riadiaci softvér, ktorý je plne škálovateľný a pokrýva širokou škálu výkonov. Plnú softvérovú prenositeľnosť a maximálnu ziskovosť je potrebné dodržať pri všetkých aplikáciách - od najjednoduchšej aplikácie s dvomi alebo štyrmi osami až po zložité baliace procesy.

  Naši odborníci vám pomôžu v priebehu celého životného cyklu stroja.

  Obrázok, Machine LifecycleSolutions, Priemyselná výroba, ovládanie strojov
  • Riešenie

   Špičkové technológie aj pre malé stroje: Architektúra na báze Sercos so synchronizovanými osami a pohybovým kontrolérom LMC101 je príkladom PacDrive 3 architektúry pre cenovo dostupnú automatizáciu malých baliacich strojov s maximálnym počtom štyroch sevo osí. Aj keď ide o riešenie vstupnej úrovne pre high-endovú pohybovú technológiu, ponúka sofistikované pohybové funkcie, nástroje a knižnice navrhnuté pre stroje s až 99 osami.

  • Výhody

   • Architektúra PacDrive 3 je založená na overenej technológii logického riadenia pohybu, ktorá prepája funkcie PLC, pohybu a robotov na jednej hardvérovej platforme.
   • Centralizovaná systémová architektúra PacDrive je ideálnym riešením pre riadenie rôznych výrobných a manipulačných zariadení a robotov so servopohonmi.
   • PacDrive 3 riadi viac ako 80 tisíc strojov v celom svete.
  • Vychytávky

   • Automatizačné architektúry na báze PacDrive 3 je možné vďaka škálovateľnosti prispôsobiť konfiguráciám od 0 do 99 servo osí.
   • Architektúry PacDrive 3 sú špeciálne upravené pre balenie. V nástrojoch a knižniciach je používaná bežná terminológia balenia všade, kde je to možné.
   • K dispozícii sú softvérové knižnice pre baliace stroje (príklad: knižnice pre zhodu s PackML a Weihenstephan, FDA a PLCopen).