• Default Alternative Text

  Baliace stroje až s 99 servo osami a robotmi

  Default Alternative Text

  Vaše firemné potreby sú unikátne.

  Keď stroje používajú 30, 60 alebo až 100 synchronizovaných servo osí, automatizácia musí byť dokonalá, aby bolo možné integrovať ďalších robotov. Riadiace systémy musia mať dostatočnú výkonovú rezervu a vhodný koncept programovania. Pre uvedenie do prevádzky a údržbu musí byť tiež k dispozícii plug-and-play technológia a sofistikované diagnostické funkcie.

  Naši odborníci vám pomáhajú v priebehu celého životného cyklu stroja.

  Obrázok, Machine LifecycleSolutions, Priemyselná výroba, ovládanie strojov
  • Riešenie

   Architektúra na báze Sercos so synchronizovanými osami a pohybovým kontrolérom LMC600 je príkladom optimálneho riešenia: jeden kontrolér PacDrive synchronizuje až 99 servo osí. Alternatívne môže riadiť zmiešané konfigurácie servo osí a niekoľko robotov. Základom pre návrh vysoko výkonných baliacich strojov je viacosový servo systém s pohonmi na báze rozvodníc a s integrovanými servomodulmi, integrované riešenie bezpečnosti a efektívny inžiniersky koncept.

  • Výhody

   • Architektúra PacDrive 3 je založená na overenej technológii, ktorá prepája funkcie PLC, pohybu a robotov na jednej hardvérovej platforme.
   • Centralizovaná systémová architektúra PacDrive je ideálnym riešením pre riadenie rôznych výrobných a manipulačných zariadení a robotov so servopohonmi.
   • PacDrive 3 riadi viac ako 80 tisíc strojov v celom svete.
  • Vychytávky

   • Automatizaćné architektúry na báze PacDrive 3 je možné prispôsobiť konfiguráciám do 0 do 99 servo osí alebo s rôznym počtom robotov.
   • K dispozícii je robotická knižnica pre integrovanie všetkých bežných kinematických funkcií, rôznych interpolácií, predkonfigurovaných funkcií pre sledovanie pásu, obmedzenie akcelerácie alebo integrity optiky.