• Grocery store line, woman at checkout, food and beverage.
  Pre malé kancelárie, obchody, malé priemyselné závody, atď.

  VYHRADENÉ RIEŠENIE SO ŠTANDARDNÝM ZÁLOŽNÝM GENERÁTOROM

  Default Alternative Text

  Výzvy

  Ochrana a prepínanie na záložný generátor pri malých budovách 

  Malé obchody, kancelárie a priemyselné zariadenia so záložným generátorom potrebujú optimalizované riešenie. Malo by byť jednoduché a nákladovo efektívne a súčasne musí plniť požadované funkcie.

  Naši odborníci vám pomôžu v priebehu celého životného cyklu generátora.

  Obrázok, Machine LifecycleSolutions, Priemyselná výroba, ovládanie strojov
  • Riešenie

   • Citlivá ochrana: Istič s nízkou vypínacou charakteristikou.
   • Ochrana prúdovým chráničom (RCD): Povinné v TN a TT systémoch alebo mobilných jednotkách.
   • Prenosový spínač: Na základe stýkačov s elektrickým a mechanickým blokovaním.