• Default Alternative Text
  Pre nákupné centrá, výškové obchodné budovy, tunely, atď.

  VYHRADENÉ RIEŠENIE S BEZPEČNOSTNÝM ZÁLOŽNÝM GENERÁTOROM

  Default Alternative Text

  Výzvy

  Ochrana a prepínanie na záložný generátor vo veľkých komerčných budovách

  Komerčné budovy potrebujú konštantný výkon a spoľahlivý záložný plán pre prípad potenciálne nebezpečného a neželaného výpadku. Stavebné predpisy môžu tiež obsahovať špeciálne požiadavky na elektrický systém. Záložný generátor bude napájať zapnuté svetlá a bezpečnostné vybavenie až po obnovenie služby.

  Naši odborníci vám pomôžu v priebehu celého životného cyklu generátora.

  Obrázok, Machine LifecycleSolutions, Priemyselná výroba, ovládanie strojov
  • Riešenie

   • Kontinuita: Selektivita ističa Compact alebo Masterpact s ochranou Micrologic zaisťuje kontinuitu v prípade poruchy. Pri týchto udalostiach sa aktivuje len istič, ktorý je najbližšie k poruche.
   • Bezpečnosť: Štúdia koordinácie ochrán a spínacích zariadení zaisťuje, že zariadenie vydrží skratové prúdy bez poškodenia.