• Default Alternative Text

    Bezpečnostný modul / Koncový spínač / Stýkač / Kat. 3 PL d, SIL 2 / Kategória Stop 0