• Manager and worker talking on production floor, industrial automation, machine control, hoisting.

  Jednoduché ovládanie žeriavu s frekvenčným meničom

  Smiling technician with laptop in front of control panel, industrial automation, facility management software.

  Riešite unikátne podnikateľské problémy.

  Potrebujete maximalizovať výkon systému, a súčasne zvýšiť produktivitu a obmedziť zložitosť a priestor. Ďalej požadujete väčšie pohodlie pre žeriavnika, a súčasne chcete dosiahnuť vyššiu úroveň bezpečnosti a zvýšiť úspory energie.

  Naši odborníci vám pomôžu v priebehu celého životného cyklu stroja.

  Obrázok, Machine LifecycleSolutions, Priemyselná výroba, ovládanie strojov
  • Riešenie

   Architektúra zdvíhania s pevným pripojením a frekvenčným meničom Altivar 32 je určená pre jednoduché a štandardné zdvíhacie stroje. Toto riešenie s frekvenčným meničom ponúka vysoko kompaktnú a jednoduchú inštaláciu. Je prvým krokom na ceste k automatizácii a predstavuje odklon od tradičných reléových architektúr. Preddefinované funkcie umožňujú rýchle nastavenie frekvenčného meniča bez nutnosti hlbokých odborných znalostí.
  • Výhody

   • Konektivita: Bezdrôtový riadiaci systém (s druhým vysielačom), zahŕňa displej a programovateľné tlačidlá pre ovládanie požadovaných funkcií.
   • Účinnosť: Riešenie na báze frekvenčných meničov zabraňuje prehriatiu motorov a súčasne znižuje spotrebu energie.
   • Vopred vyvinuté zdvíhacie aplikácie pripravené na použitie s podrobnou dokumentáciou: knižnica zdvíhacích funkcií, žeriavové šablóny, testované, overené a zdokumentované architektúry (TVDA).
   • Zhoda s bezpečnostnými normami: Naše zdvíhacie riešenia sú v súlade s normou ISO EN 13849-1 a umožňujú jednoduchú certifikáciu pre ochranu osôb a tovaru.
   • Globálna podpora na pracovisku prakticky v akomkoľvek jazyku od odborníkov Schneider Electric v odbore zdvíhanie.
  • Vychytávky

   • Motory riadené meničom pre zvýšenie použiteľnosti a zníženie spotreby energie.
   • Optimalizované náklady: Táto architektúra poskytuje vysoko konkurencieschopný pomer cena / výkon.
   • Jednoduché použitie: Bezdrôtové ovládanie s núdzovým zastavením Ple Kat4.
   • Zabudovaná bezpečnosť: Zhoda s normou EN 13849-1 Plc Kat 2.