• Manager and worker talking on production floor, industrial automation, machine control, hoisting.

  Pokročilé a škálovateľné ovládanie žeriavu

  Smiling technician with laptop in front of control panel, industrial automation, facility management software.

  Riešite unikátne podnikateľské problémy.

  Potrebujete znížiť náklady na inžinierske práce a maximalizovať výkon systému, pri súčasnom zachovaní flexibility a otvorenosti. Ďalej potrebujete zvýšiť rýchlosť a zlepšiť produktivitu, a súčasne dosiahnuť vyššiu úroveň bezpečnosti a zvýšiť úspory energie.

  Naši odborníci vám pomôžu v priebehu celého životného cyklu stroja.

  Obrázok, Machine LifecycleSolutions, Priemyselná výroba, ovládanie strojov
  • Riešenie

   Architektúra zdvíhania s CANopen a logickým kontrolérom M 241 je určená výrobcom žeriavových zariadení so špecializovanými odbornými znalosťami. Poskytuje inovatívne riešenia pre veľké žeriavy a špeciálne zariadenia, ktoré vyžadujú vysokú flexibilitu a modularitu, a uľahčuje adaptáciu pre požiadavky prispôsobených strojov. Spája v sebe logický kontrolér a frekvenčné meniče s integrovanou prevádzkovou zbernicou CANopen pre maximálnu flexibilitu a zjednodušenú inštaláciu. Logický kontrolér poskytuje jednoúčelové zdvíhacie funkcie pre zvýšenie produktivity žeriavu a súčasne znižuje riziko.
  • Výhody

   • Konektivita: Bezpečný bezdrôtový vzdialený prístup k vášmu prispôsobiteľnému webovému serveru pre posilnenie vašej pozície na trhu, zníženie nákladov na cestovné a čas stroja mimo prevádzku.
   • Účinnosť: Riešenie na báze frekvenčných meničov zabraňuje prehriatiu motorov a súčasne znižuje spotrebu energie. Vopred vyvinuté zdvíhacie aplikácie pripravené na použitie s podrobnou dokumentáciou, vrátane knižnice zdvíhacích funkcií, žeriavových šablón a testovaných, overených a zdokumentovaných architektúr (TVDA).
   • Zhoda s bezpečnostnými normami: Naše zdvíhacie riešenia sú v súlade s normou ISO EN 13849-1, a umožňujú jednoduchú certifikáciu pre ochranu osôb a tovaru.
   • Globálna podpora na pracovisku prakticky v akomkoľvek jazyku od odborníkov Schneider Electric v odbore zdvíhanie.
  • Vychytávky

   • Architektúra na báze logického kontroléra (PLC) s pokročilými funkciami, HMI, energetickou účinnosťou a vzdialeným prístupom.
   • Otvorenosť stroja: Webové stránky v logickom kontroléri M 241; vzdialený prístup k stroju pomocou VPN.
   • Integrovaná bezpečnosť: Zhoda s normou EN 13849-1 Plc Kat 2.
   • Energeticky úsporné: Energia z napájania pre všetky pohyby alebo návrat späť do siete (AFE); elektromer pre energetické audity.
   • Bezdrôtové ovládanie s núdzovým zastavením Ple Kat4.