• Tall stacks of inventory in an industrial warehouse, sustainability, machine control, industrial automation.

    Distribuované riadenie skladu pre jeden vozík alebo karusel