• Workers managing the conveyor belt in a packaging facility, industrial automation, machine control, original equipment manufacturer.

  Jednoduché a štandardné riadenie dopravníkovej zóny

  Pôvodný text

  Vaše firemné potreby sú unikátne.

  Aby ste zaistili spokojnosť vašich zákazníkov, potrebujete dodávať bezpečnejšie stroje, ktoré sú lepšie prepojené, flexibilnejšie a účinnejšie a umožňujú rýchlejší nábeh výroby. Testované, overené a zdokumentované architektúry (TVDA) vám pomôžu rýchlo vytvoriť automatizačné riešenia od návrhu a technické prípravy až po inštaláciu a dokumentáciu. Skráťte čas potrebný na návrh, inštaláciu a uvedenie do prevádzky pomocou flexibilnej a validovanej architektúry, ktorá je pripravená na okamžité použitie.

  Naši odborníci vám pomôžu v priebehu celého životného cyklu stroja.

  Obrázok, Machine LifecycleSolutions, Priemyselná výroba, ovládanie strojov
  • Riešenie

   Kompaktné, pevne zapojené riešenie na báze TVDA s logickým kontrolérom M221 je určené pre jednoduché a štandardné ovládanie dopravníkovej zóny. Systém podporuje až dve synchronizované osy s riadením PTO a zahŕňa cenovo výhodné frekvenčné meniče riadené analógovými signálmi. Pre ovládanie v prevádzke je k dispozícii kompaktný displej plne programovateľný cez SoMachine. Pre vzdialené programovanie, riadenie a monitorovanie je k dispozícii plný vzdialený prístup. Pre zaistenie bezpečnosti ponúka systém riešenia núdzového zastavenia používajúci integrovaný bezpečnostný modul Modicon TM3.
  • Výhody

   • Jednoduchá architektúra zónového riadenia s dôrazom na kompaktnosť a nízke náklady
   • Prispôsobiteľné a flexibilné systémy pre tvorbu ekonomických riešení.
   • Otvorenosť a flexibilita s rôznymi možnosťami konektivity.
   • Architektúry pripravené na použitie, s prednastaveným programovateľným PLC a šablónou projektov HMI:
   • Komplexná dokumentácia systému so zoznamom častí a schémami zapojení.
   • Device ModulesTM zariadenia pre rýchle a jednoduché prispôsobenie systému.
   • Jeden softvérový balík pre konfiguráciu a údržbu celého systému.
   • Zabudované vizualizačné funkcie zahŕňajú platformovo neutrálne, užívateľsky definované webové stránky.
   • Plný vzdialený prístup k programovaniu, ovládanie a monitorovanie.
  • Vychytávky

   • Jedinečné riešenia TVDA minimalizujú úsilie vo všetkých fázach vývojového procesu.
   • Dopredu nakonfigurovaná architektúra pripravená na použitie pre rýchly návrh a nastavenie procesu automatizácie.
   • Plná interoperabilita a vysoká spoľahlivosť systému vďaka použitiu špičkových produktov Schneider Electric a dôkladná funkčná validácia architektúry.