• Default Alternative Text

  Kompaktný / zbernica CANopen / kontrolér pohonov ATV IMC

  Default Alternative Text

  Riešite unikátne podnikateľské problémy.

  Aby ste udržali spokojnosť vašich zákazníkov, musíte dodávať bezpečné, energeticky účinné a spoľahlivé stroje, a to za rozumnú cenu v krátkych dodacích termínoch. TVDA vám pomôžu rýchlo vytvárať automatizačné riešenia, od návrhu stroja a inžinierske práce, až po inštaláciu a dokumentáciu. Skráťte čas venovaný návrhu, inštalácii a uvedeniu do prevádzky pomocou týchto flexibilných a funkčne overených architektúr pripravených na použitie.

  Naši odborníci vám pomôžu v priebehu celého životného cyklu stroja.

  Obrázok, Machine LifecycleSolutions, Priemyselná výroba, ovládanie strojov
  • Riešenie

   • Kompaktná architektúra TVDA so zbernicou CANopen a kontrolérom pohonov ATV IMC je určená pre kompaktné alebo distribuované inštalácie. Prevádzková zbernica poskytuje flexibilitu a modularitu a tým umožňuje prispôsobovať štandardné verzie strojov. Spája v sebe integrovaný kontrolér stroja umiestnený vo frekvenčnom meniči. Systém sa skladá z niekoľkých frekvenčných meničov a servopohonov ovládaných pomocou zbernice.
   • Programovanie, diaľkové ovládanie a monitorovanie je podporované plným vzdialeným prístupom. Za účelom zaistenia bezpečnosti stroja poskytuje systém riešenia pre núdzové zastavenie a vypnutie stroja prostredníctvom samostatných bezpečnostných modulov Preventa. Zabudovaný elektromer zaisťuje nepretržitý prehľad spotreby energie systému.
   • Architektúra je určená na použitie vo zdvíhacích a čerpacích aplikáciách, pre manipuláciu s materiálom a textilné aplikácie, ale je vhodná aj pre ostatné riadiace úlohy.
  • Návrh hodnoty

   • Prispôsobiteľné a flexibilné systémy pre tvorbu ekonomických riešení.
   • Otvorenosť a flexibilita s rôznymi možnosťami konektivity.
   • Architektúry pripravené na použitie, s prednastaveným PLC a šablónou projektov HMI:
   • Komplexná dokumentácia systému so zoznamom častí a schémami zapojení.
   • Device ModulesTM zariadenia pre rýchle a jednoduché prispôsobenie systému.
   • Jeden softvérový balík pre nastavenie a údržbu celého systému.
   • Zabudované vizualizačné funkcie zahŕňajú platformovo neutrálne, užívateľsky definované webové stránky.
   • Plný vzdialený prístup k programovaniu, ovládanie a monitorovanie.
  • Vychytávky

   • Jedinečné riešenia TVDA minimalizujú úsilie vo všetkých fázach vývojového procesu.
   • Architektúry pripravené na použitie, s vysokým stupňom predpripravenosti pre rýchly návrh a nastavenia automatického systému.
   • Plná interoperabilita a vysoká spoľahlivosť systému na základe komponentov Schneider Electric, najlepších vo svojej produktovej triede a rozsiahle funkčné zhodnotenie architektúry.