• Default Alternative Text

  Kompaktný / zbernice CANopen / kontrolér HMI SCU

  Default Alternative Text

  Vaše podnikateľské výzvy sú špecifické.

  Aby ste udržali spokojnosť vašich zákazníkov, musíte dodávať bezpečné, energeticky účinné a spoľahlivé stroje, a to za rozumnú cenu v krátkych dodacích termínoch. TVDA vám pomôžu rýchlo vytvárať automatizačné riešenia, od návrhu stroja a inžinierskych prác, až po inštaláciu a dokumentáciu. Skráťte čas venovaný návrhu, inštalácii a uvedeniu do prevádzky pomocou týchto flexibilných a funkčne overených architektúr pripravených na použitie.

  Naši odborníci vám pomôžu v priebehu celého životného cyklu stroja.

  Obrázok, Machine LifecycleSolutions, Priemyselná výroba, ovládanie strojov
  • Riešenie

   • Kompaktná architektúra TVDA s riadiacou jednotkou HMI SCU so zbernicou CANopen, je určená pre stroje, ktoré vyžadujú priestorovo úsporné riešenia ovládania s otvorenou flexibilitou, ktorú ponúka aplikácia s priemyselnou zbernicou. HMI 5,7" s integrovaným PLC ponúka maximálnu funkčnosť a jednoduchú inštaláciu. Systém zahŕňa pohony s regulovanou rýchlosťou a servopohonmi pripojenými k zbernici CANopen.
   • Programovanie, diaľkové ovládanie a sledovanie je podporované plným vzdialeným prístupom. Za účelom zaistenia bezpečnosti stroja poskytuje systém riešenia pre núdzové zastavenie a vypnutie stroja prostredníctvom samostatných bezpečnostných modulov Preventa.
   • Táto architektúra je určená pre spracovanie materiálov, čerpadlové aplikácie a aplikácie pre manipuláciu s materiálom, ale je vhodná aj pre iné typy strojov, ktoré vyžadujú kompaktné riešenie s riadiacou jednotkou HMI, overenosť a flexibilitu.
  • Výhody

   • Prispôsobiteľné a flexibilné systémy pre tvorbu ekonomických riešení.
   • Otvorenosť a flexibilita s rôznymi možnosťami konektivity.
   • Architektúry prirpavené na použitie, s prednastaveným PLC a šablónou projektov HMI:
   • Komplexná dokumentácia systému so zoznamom častí a schémami zapojení.
   • ModulesTM zariadenia pre rýchle a jednoduché prispôsobenie systému.
   • Jeden softvérový balík pre nastavenie a údržbu celého systému.
   • Zabudované vizualizačné funkcie zahŕňajú platformovo neutrálne, užívateľsky definované webové stránky.
   • Plný vzdialený prístup k programovaniu, ovládanie a monitorovanie.
  • Vychytávky

   • Jedinečné riešenia TVDA minimalizujú úsilie vo všetkých fázach vývojového procesu.
   • Architektúry pripravené na použitie, s vysokým stupňom predpripravenosti pre rýchly návrh a nastavenia automatického systému.
   • Plná interoperabilita a vysoká spoľahlivosť systému na základe komponentov Schneider Electric, najlepších vo svojej produktovej triede a rozsiahle funkčné zhodnotenie architektúry.