• View of tall skyscrapers from below looking up, smart city.

    Inteligentné riadenie energií prostredníctvom pokročilej technológie priestorovej regulácie

    Aplikačne špecifické regulátory - nový prístup k zónovej regulácii