• Default Alternative Text
  Koordinované servo osi, pevne pripojené I/O alebo komunikácia cez fieldbus zbernicu

  Jednoduché baliace stroje

  Pracovníci v závode na plnenie fliaš, potravinárstvo, systém riadenia výroby

  Výzvy

  Jednoduché baliace stroje s alebo bez koordinovaných servopohonov možno ľahko automatizovať pomocou PLC pre dosiahnutie vyššej technickej účinnosti a zisku. Automatizácia vyžaduje otvorené štandardy, intuitívne inžinierske nástroje a efektívne koncepty komunikácie. Je potrebné zvážiť aj rozhranie pre vertikálnu integráciu a to aj pri jednoduchších strojoch.
  Pôvodný text

  Automatizačné riešenia na báze PLC

  Zvoľte si to najefektívnejšie automatizačné riešenie pre váš stroj.