• Default Alternative Text
  Vyberte najefektívnejšie riešenia bezpečnostného reťazca pre váš stroj.

  Bezpečnostné funkcie núdzového zastavenia

  Pôvodný text

  Výzvy

  Funkcia núdzového zastavenia slúži na bezpečné uvedenie stroja do prevádzkového stavu, a to v čo najkratšom možnom čase, bez zranenia osôb a poškodenia stroja alebo prostredia. Existujú tri spôsoby zastavenia: kategória Stop 0, kategória Stop 1 a kategória Stop 2. Tieto kategórie sa určujú na základe vyhodnotenia rizika a funkčných požiadaviek stroja. Norma EN ISO 13850 (predchádzajúca EN 418) stanovuje funkčné požiadavky a konštrukčné princípy pre núdzové zastavenie zariadenia.
  Pôvodný text

  Bezpečnostné funkcie núdzového zastavenia

  Vyberte najefektívnejšie riešenia bezpečnostného reťazca pre váš stroj.