• Factory workers in bottling plant, food and beverage, manufacturing execution system.
  Synchronizované servo osi, zbernica alebo automatizačná zbernica pre integrovanú bezpečnosť

  Komplexné baliace stroje

  Predvolený Alternatívny Text

  Výzvy

  Synchronizované servo oi od základných až po najkomplexnejšie baliace stroje. Možný rozsah aplikácií od dvoch servo osí až po riešenia s pohonmi s viac ako 100 servami. Toto vyžaduje koncept, ktorý je prístupný pre nováčikov v motion control ale aj pre expertov na trhu vyžadujúcich prenositeľnosť softvérov medzi hardvérovými platformami a praktickým inžinierskym prístupom.
  Predvolený Alternatívny Text

  Riešenia pre automatizáciu s riadeným pohybom

  Vyberte si požadovaný výkon pre maximalizovanie výkonnosti vašich kompetencií