• Default Alternative Text

  Správa veľkých komerčných budov

  Riešenia pre energetickú a prevádzkovú účinnosť

  • The Edge, Amsterdam SmartStruxure v najviac udržateľnej budove na svete

   Edge nastavuje globálny štandard pre udržateľné prostredie v budove a súčasne zvyšuje komfort a pohodu užívateľov. Sledujte, ako SmartStruxure™ pomáha vytvárať prostredie, ktoré je účinné a inšpiratívne.

  • Štátna škola Davis, Utah, USA

   Verejná škola, s 90+ budovami pokrývajúca skoro 900 000 m2 prešla zo starého riadiaceho systému budov na riešenia SmartStruxure™ za tri hodiny. Výsledok: zvýšená prevádzková a energetická účinnosť a produktívne prostredie pre vzdelávanie.

  • Sheraton on the Park, Sydney, Austrália

   Luxusný hotel zvyšuje svoju energetickú účinnosť vďaka prechodu na riadiace systémy budov SmartStruxure a šetrí 15 % nákladov na energie, vďaka čomu môže využívať dotácie z fondu pre ekologické budovy.

   Prečítajte si ich príbeh!
   Default Alternative Text
  • GwangHwaMun D-Tower, Soul, Kórea

   Riešenie SmartStruxure zaisťuje riadenie energie a komfort návštevníkov vo dvoch ultramoderných, multifunkčných mrakodrapoch (komerčné priestory a obchody) v srdci Kórei.

   Prečítajte si ich príbeh!
   Default Alternative Text
   Obchodníci rôznych národností diskutujúci o práci, energetická účinnosť, ropa a plyn

   Výzvy

   Správcovia veľkých komerčných budov sa stretávajú s veľkými výzvami a potrebujú systém pre optimalizáciu spotreby energie, udržiavanie zdravého a produktívneho prostredia a obnovu zastaralých zariadení s prístupom k informáciám kedykoľvek a odkiaľkoľvek.
   Dvaja muži prezerajú dáta na obrazovke počítača, riadenie energií

   Naše podnikové riadiace systémy

   Od jednej budovy až po veľké podnikové komplexy.

   Pridaná hodnota

   • Ikona integrácie Optimalizujte náročnosť budovy Dosiahnite výrazné finančnéh úspory v priebehu inštalácie, prevádzky a údržby vášho zariadenia.
   • Ikona potrasenia rukou Udržiavajte komfort zariadení a zvýšte ich hodnotu Vytvorte zdravé, udržateľné prostredie, ktoré zvyšuje produktivitu užívateľa.

   Fakty

   • Modrá ikona energie 40 % svetovej energie sa používa v budovách.
   • Modrá ikona nástrojov 75 % nákladov na budovu po dobu jej životnosti - náklady na údržbu a prevádzku.
   • Pôvodný text Len 20 % správcov zariadení používa 80 % z dostupných funkcií svojho riadiaceho systému.
   • Modrá ikona EcoXpert 30 % energie používanej v budovách sa vyplytvá kvôli neúčinnému riadiacemu systému budovy.
   • Modrá interaktívna ikona Do roku 2020 bude cez internet pripojených 30 miliárd zariadení.
   • Predvolený alternatívny text V rozvinutých ekonomikách už bola postavená minimálne polovica budov, ktoré sa budú používať aj v roku 2050.