• Businessman with tablet computer in hands, blurred background, modern business building
  Udržujte svoje zariadenie v bezpečnom, spoľahlivom, produktívnom a účinnom stave

  Riešenia a služby pre životný cyklus

  Udržujte svoje zariadenie v bezpečnom, spoľahlivom, produktívnom a účinnom stave

  pracovník vo vodohospodárskom zariadení

  Riešenia a služby pre životný cyklus

  Udržujte procesy na špičkovom výkone, kedykoľvek a odkiaľkoľvek
  Voda unikajúca zo zdroja medzi dvomi veľkými potrubiami, vodné hospodárstvo.

  Výzvy

  - Modernizácia zastaralej infraštruktúry - Zaistenie zdravia, bezpečnosti a ochrany ľudí - Minimalizácia spotreby energie - Vyváženie výdavkov a príjmov - Súlad s novou legislatívou - Lepšie reakcie na mimoriadne udalosti - Používanie bezpečného, spoľahlivého a kvalitného napájania - Spolupráca s odborníkmi na procesy a elektrickú energiu