• Interior structure of a Prefabricated Power and Cooling Modules for Data Centers

  Inteligentné riešenia napájania

  Účinné využitie energie, zvýšená spoľahlivosť, nižšie poškodenia zariadenia a minimalizovanie prestojov

  Voda unikajúca zo zdroja medzi dvomi veľkými potrubiami, vodné hospodárstvo.

  Výzvy

  - Používanie bezpečnej, spoľahlivej a kvalitnej energie. - Minimalizácia závislosti a dopadov spotreby energie. - Modernizácia zastaralej infraštruktúry. - Predĺženie životnosti majetku a rozšírenie investícií do technológie. - Spolupráca s tímom, ktorý má skúsenosti s napájaním a procesmi.
  čerpadlá vo vodohospodárskom zariadení

  Riešenie pre napájanie

  Aktualizujte vašu elektrickú infraštruktúru a ušetrite energiu