• Default Alternative Text

  Riešenie automatizácie

  Optimalizujte prevádzkový výkon pomocou aktuálnych dát a informácií získaných prostredníctvom otvorených platforiem naprieč integrovanými systémami

  Voda unikajúca zo zdroja medzi dvomi veľkými potrubiami, vodné hospodárstvo.

  Výzvy

  - Zapojte verejnosť. - Účinná modernizácia zastaralej infraštruktúry. - Využívajte veľké objemy údajov pre business intelligence. - Predĺžte životnosť majetku a rozšírte investície do technológií. - Zaveďte technológiu, ktorá je intuitívna pre dnešného používateľa. - Integrované technológie pre zvýšenie produktivity.
  pracovník vo vodohospodárskom zariadení

  Riešenie automatizácie

  Využitie otvorených architektúr pre jednoduchosť, spoľahlivosť a produktivitu.