• Interior structure of a Prefabricated Power and Cooling Modules for Data Centers
  Účinné využitie energie, zvýšená spoľahlivosť, nižšie poškodenie zariadenia a minimalizovanie prestojov

  Riešenie napájania

  Voda unikajúca zo zdroja medzi dvomi veľkými potrubiami, vodné hospodárstvo.

  Výzvy

  - Používanie bezpečnej, spoľahlivej a kvalitnej energie - Minimalizácia závislosti a dopadov spotreby energie - Prehodnotená modernizácia zastaralej infraštruktúry - Predĺženie životnosti majetku a rozšírenie investícií do technológie - Spolupráca s tímom, ktorý má skúsenosti v oblasti energie a procesov
  čerpadlá vo vodohospodárskom zariadení

  Riešenie napájania

  Modernizujte vašu elektrickú infraštruktúru a ušetrite energiu