• Default Alternative Text
  Optimalizujte prevádzkový výkon pomocou aktuálnych dát a informácií získaných prostredníctvom otvorených platforiem naprieč integrovanými systémami

  Riešenie automatizácie

  Voda unikajúca zo zdroja medzi dvomi veľkými potrubiami, vodné hospodárstvo.

  Výzvy

  - Zapojenie spoločnosti do riadenia vodohospodárstva - Účinná modernizácia zastaralej infraštruktúry - Využitie veľkého objemu údajov pre business intelligence - Predĺženie životnosti majetku a rozšírenie investícií do technológie - Zavedenie technológie, ktorá je intuitívna pre dnešných užívateľov
  pracovník vo vodohospodárskom zariadení

  Riešenie automatizácie

  Využitie otvorených architektúr pre jednoduchosť, spoľahlivosť a produktivitu.