• Businessman with tablet computer in hands, blurred background, modern business building
  Udržujte svoje zariadenie v bezpečnom, spoľahlivom, produktívnom a účinnom stave

  Služby

  Voda unikajúca zo zdroja medzi dvomi veľkými potrubiami, vodné hospodárstvo.

  Výzvy

  - Modernizácia zastaralej infraštruktúry - Zaistenie zdravia, bezpečnosti a ochrany ľudí - Minimalizácia spotreby energie - Vyváženie výdajov a prijímov - Zhoda s novou legislatívou
  pracovník vo vodohospodárskom zariadení

  Služby

  Udržujte procesy na špičkovom výkone, kedykoľvek a odkiaľkoľvek