• Default Alternative Text
  Optimalizácia prevádzkovej výkonnosti s real-time dátami a informáciami prostredníctvom otvorených platforiem naprieč integrovanými systémami

  Riešenia automatizácie

  Voda unikajúca zo zdroja medzi dvomi veľkými potrubiami, vodné hospodárstvo.

  Výzvy

  - Pripojte a posilnite komunitu vody - Efektívna modernizácia starnúcej infraštruktúry - Spracúvajte veľký objem dát pre business intelligence - Predĺžte životnosť majetku a investujte do technológií - Prevezmite technológie, intuitívne pre dnešných zamestancov - Integrované technológie pre zvýšenie produktivity
  pracovník vo vodohospodárskom zariadení

  Riešenia automatizácie

  Využitie otvorenej architektúry pre jednoduchosť, spoľahlivosť a produktivitu