• Default Alternative Text
  Inteligentné riešenia a služby pre mestá

  Mestská infraštruktúra, podľa odborov

  Pôvodný text

  Naše riešenia pre mestské oddelenia

  Prečo spolupracovať so spoločnosťou Schneider Electric?

  • Ikona pre nástroje
Unikátne problémy, špecializované riešenia. Naše odborné koncepty riešia aktuálne problémy a najkritickejšie oblasti. Riešenie pre mestské útvary zahŕňajú energetiku, vodné hospodárstvo, správu budov, dopravu a verejné služby.
  Pôvodný text

  Komplexný prístup

  Mestá súperia o hospodársky rast: proti sebe navzájom, proti extrémnym hrozbám a dokonca aj sami medzi sebou. Úspech vyžaduje komplexné riešenia, ktoré riešia potreby naprieč všetkými mestskými útvarmi, umožňujú spoluprácu globálnych a lokálnych partnerov a spoliehajú sa na otvorenú dátovú integráciu.