• Default Alternative Text

  Titanium - Riešenia pre infraštruktúru inteligentného merania

  light shining through a bundle of fiberoptic cables

  Výzvy

  Dodávatelia čelia rastúcej komplexnosti pri prevádzkovaní sietí a tlaku využívať existujúce zdroje inteligentnej siete. Musia maximalizovať svoje znalosti na všetkých úrovniach siete. Pokročilé meracie infraštruktúry (AMIs) im ponúkajú možnosti pre získanie a analyzovanie nameraných údajov z koncových bodov siete. To dodávateľom energií umožňuje prevádzkovať inovatívne programy pre manažovanie požiadaviek a zapojiť zákazníkov do efektívnejšieho využívania elektriny.

  Kompletné, integrované riešenie

  Default Alternative Text
  • Riešenia

   Titanium je kompletný súbor moderných meracích riešení navrhnutých špeciálne tak, aby plnili všetky požiadavky na meranie spotreby, ktoré môže inteligentná sieť vyžadovať.

   • Nasadenie:  Plánujte, rozvrhnite si a sledujte, aby ste minimalizovali zásoby, optimalizovali pracovnú silu a zabezpečili úspešné nasadenie.
   • Údržba:  Inteligentné analytické nástroje a možnosti predaja prepojené so systémami riadenia zákazky.
   • Prevádzka:  Pokročilé ad-hoc nástroje na zhromažďovanie informácií inteligentného merania na spoľahlivej a pravidelnej báze, s ovládaním na diaľku.
  • Kľúčové fakty

   Najpokročilejšie služby: Analýza existujúcich meracích procesov pre prispôsobenie novej technológie, sledovanie procesu zavádzania infraštruktúry a každodennej prevádzky a údržby, pre zaistenie merania kritických informácií.

   Najvyspelejšie nástroje: Poskytovanie služieb inteligentného merania a maximálne využívanie súčasných informačných technológií ponúka pokročilé nástroje, ktoré garantujú spoľahlivú AMI implementáciu a prevádzku spolu s technológiami inteligentného merania v jedinom riešení.
  • Hlavné výhody

   Špičkové technológie: Používaním najpokročilejšej IT technológie poskytujeme plne cloudové virtualizované architektúry, ľahko rozšíriteľné od stoviek až na tisíc a viac ako 13 miliónov prístrojov.

   Kybernetická bezpečnosť Sledovanie tých najnáročnejších princípov kyber bezpečnosti a súkromie informácií je kľúčovým faktorom. Krytpovanie každej informácie, vrátane meraných hodnôt, bezpečnostných prístupových kódov alebo certifikátov.

   Spoľahlivá prevádzka: Výkon na najvyššej úrovni služieb. Perfektná rovnováha medzi najpokročilejšími a najspoľahlivejšími prevádzkovými technológiami a informačnými technológiami.

  Výhody

  • Technik sa pozerá na inštaláciu inteligentného merania

   Efektívne nasadenie. Plánujte a sledujte nasadenie vášho AMI, minimalizujte oneskorenia a urýchľujte pokrok.

  • počítačový monitor zobrazuje smart metering softvér

   Efektívna prevádzka. Udržujte infraštruktúru vášho inteligentného merania v prevádzke tým, že zachytávate zle fungujúce časti a opravujete ich zabudovaným OTRS.

  • elektromer pre inteligentné meranie

   Platforma merania a diagnostiky. Podpora rôznych meracích technológií v rámci rovnakého prevádzkového prostredia.

  • technik s notebookom v rozvodni elektrickej distribúcie

   Efektívne služby. Poskytujte svoje služby v oblasti merania v závislosti od vašej obchodnej stratégie a potrieb na najvyššej možnej úrovni.