• Default Alternative Text

  Resource advisor pre poskytovateľov energií

  • Čítaj

   • Read more about Schneider Electric solutions

    Prípadová štúdia
    Veľký poskytovateľ energie potreboval riešenie pre spracovanie veľkého množstva údajov zákazníka, a zároveň mal nájsť príležitosti pre zvýšenie účinnosti

    Schneider Electric spracoval dáta zo 750 000 metrov a analyzoval 45 000 budov pre potenciálne opatrenia na zvýšenie účinnosti. Použitím platformy Resource Advisor bol poskytovateľ schopný vzdialene kontrolovať a porovnať svojich zákazníkov C & I, a poskytnúť odporúčania pre zvýšenie účinnosti. Výsledky: Identifikovaných 5 miliárd kWh úspor!