• Night aerial view of a busy city, Smart City, Buildings, Electric Utilities

  Demand Response: Flexibilita záťaže pre optimalizáciu výkonnosti

  pen on a touch screen device for energy management

  Výzvy

  Flexibilita pre spotrebiteľov

  Nárast distribuovanej výroby. Klíma a energetické politické ciele. Pokles rentability tradičných elektrární. Tieto trendy tlačia dodávateľov energií robiť zásadné zmeny vo svojich biznis plánoch. Dnes sú to oni, kto potrebuje väčšiu flexibilitu k zvýšeniu výkonu. Reakcia na dopyt je ideálna ekonomická odpoveď na tieto výzvy.

  • Riešenie

   Okrem zachovania spoľahlivosti rozvodnej siete je odozva na požiadavky kľúčová pre všetky siete a zainteresovaných. Smeruje k rôznym požiadavkám, od znižovania nevyvážených nákladov a zmrazovania aktív až po zlepšovanie záťažového faktora generovaného majetku. Zavádzaním programov "demand response" dodávatelia energií znižujú poplatky odberateľov za energie a ponúkajú svojim zákazníkom nové energetické služby.
  • Kľúčové fakty

   Ako poskytovateľ riešení "demand response", ponúkame štruktúry trhu, registrovanie zákazníkov, informačné technológie (vrátane Demand Response Management System) a činnosti v podobe odozvy na požiadavky, vrátane kompletného servisu ohľadne reakcií na požiadavky zo strany siete.
  • Našou prednosťou

   • Skúsenosť ako renomovaný operátor reakcie na dopyt
   • Svetové technológie a otvorený ADR-certifikovaný výrobok
   • Európska jednotka s 1500 MW pod správou