• Default Alternative Text

  Koniec doby životnosti vysokonapäťového produktu

  • Selektor ECOFIT

   Nájdite pre najlepšie ponuky služieb pre repasovanie starnúceho zariadenia.

   Objavte selektor
   Default Alternative Text
   Pôvodný text

   Výzvy

   Zvažovali ste možnosť recyklácie vášho vysokonapäťového zariadenia?

   Schneider Electric predlžuje životnosť vášho systému vďaka upgradovacím riešeniam. 

   Navrhujeme spracovanie elektrického zariadenia na konci jeho životnosti: regenerácia a recyklácia celého VN zariadenia vrátane plynu SF6.

   Ako sa recyklujú prístroje VN?

   Default Alternative Text
   • Riešenia

    Aby sme pomohli vyhovieť novým predpisom, Schneider Electric prevezme plnú zodpovednosť za spracovanie elektrického zariadenia po skončení jeho životnosti. Táto služba je nad rámec zákonných požiadavkov a predstavuje riešenie výhodné pre obidve strany.
   • Výhodná ponuka

    • Riešenie na kľúč, ktoré spĺňa predpisy
    • Sledovateľnosť, dokumenty na prepravu a recykláciu SF6 alebo osvedčenie o likvidácii
    • Kompletné skúsenosti s repasovaním
    • Ponuka nie je obmedzená na zariadenia od Schneider Electric
   • Odlišovanie

    Schneider Electric má proces uzavretého cyklu pre plyn SF6 v zhode s normami IEC. Ponuka zahŕňa výrobu VN zariadenia, jeho dobu životnosti a regeneráciu na konci životnosti, spätné získanie a využitie v nových výrobkoch.