• Default Alternative Text
  Vieme vám pomôcť s definovaním a návrhom správneho riešenia.

  Plánovanie a návrh vašej inštalácie

  Majster si pozerá plány, riešenia pre zdravotníctvo, systém riadenia nemocníc

  Výzvy

  Na základe špecifických požiadaviek zákazníka je možné projekty upraviť na mieru – od základnej konzultácie projektu, cez štúdie realizovateľnosti, až po kompletné riešenie na kľúč.
  Pôvodný text

  Pre svoje investície zvoľte to najlepšie technické riešenie.

  Inteligentnejšie, bezpečnejšie, inovatívne a spoľahlivé elektrické siete
  • Štúdie technickej realizovateľnosti:

   Spoľahlivosť a stabilita elektrických inštalácií v súlade s predpismi a obmedzeniami.
  • Úvodný projekt:

   Skrátenie doby potrebnej na vytvorenie finálneho projektu.