• Default Alternative Text

  Riadenie náhradných dielov

  Pôvodný text

  Výzvy

  Bez okamžitého prístupu k originálnym náhradným dielom v pravý čas vzniká riziko dlhodobých prestojov. 

  Zaistíme, aby sa vaše zariadenie vrátilo späť do prevádzky v čo najkratšom čase. Opatrenia Schneider Electric v oblasti náhradných dielov vám umožnia neprerušenú prevádzku. Dodávame originálne náhradné diely pre súčasný aj pre bývalý sortiment elektrických zariadení.

  • Riešenia

   Vaše zariadenie bolo navrhnuté tak, aby spĺňalo vaše špecifikácie. Vďaka nášmu systému priemyselného sledovania sa zaväzujeme, že vám dodáme správne náhradné diely, ktoré sú vhodné pre vaše zariadenia a budú k dispozícii v prípade potreby.
  • Hodnotná ponuka

   • Záruka pre našich zákazníkov, že budú mať vždy tie správne náhradné diely, počas celej doby životnosti zariadenia
   • Zaistíme splnenie medzinárodných noriem a požiadaviek
   • Záruka, že dodané náhradné diely splnia špecifikácie zariadení
   • Ponuka bezpečnej a rýchlej opravy
  • Diferenciácia

   • Odporučíme vám náhradné diely, ktoré minimalizujú riziká odstávok
   • Zaväzujeme sa dodávať náhradné diely najmenej po doby 10 rokov po ukončení predaja výrobku
   • Máme skladové zásoby pre núdzové situácie
  • Pôvodný text
   Náhradné diely majú záruku od výrobcu a majú rovnakú úroveň kvality.
  • Pôvodný text
   Spojenie skúseností s ponukou náhradných dielov od viac ako 23 pôvodných značiek a ostatných.
  • Pôvodný text
   Náhradné diely pre viac ako 450 rôznych typov rozvádzačov, ochranných relé a distribučných transformátorov.