• Výročie v Schneider Electric oslávili darom

Default Alternative Text
Technológie, tak ako ich ponúka Schneider Electric, zaisťujú, aby život v každom okamihu a kdekoľvek na svete išiel naplno. Preto sa spoločnosť rozhodla pomôcť aj tam, kde sú východiská pre plnohodnotný život sťažené a venovala ako dar 4 000 eur ľuďom, ktorých cieľom života je pomáhať postihnutým deťom – neziskovej organizácii Centrum Liberta.
Centrum sídli v Košiciach a pomoc v ňom nájdu deti so zdravotným postihnutím a ich rodina. Špecializuje sa na intenzívnu terapiu zameranú na neurorehabilitáciu a, okrem iného, prevádzkuje aj denné pobytové centrum pre deti so zdravotným postihnutím.
Schneider Electric pre tento špeciálny dar využila svoje 20. výročie založenia svojej pobočky na Slovensku. Pri všetkých väčších podujatiach, ktoré firma od svojho založenia na Slovensku organizuje, pravidelne zbiera peniažky na dobrú vec a výťažok zbierky zdvojnásobuje vlastným príspevkom.
Schneider Electric dnes patrí k lídrom v oblasti riadenia elektrickej energie v celom svete, inovátorom v IoT a svoje technológie využíva k inováciám na každej úrovni.