• Default Alternative Text

  Údaje a príroda

  Príbeh jedného z najzelenších dátových centier na svete

 • Default Alternative Text

  We drive innovation.

  And we do it at every level. Discover how Schneider Electric leads a new world of energy with connected products, edge control, and apps, analytics and services.

  View the story
  • Dáta sa stretávajú s prírodou Prípadová štúdia Green Mountain

   Spoločnosť Green Mountain využíva silu prírody vo svojom bezpečnom dátovom centre, hlboko vnútri hory v Nórsku.

   Predvolený Alternatívny Text

   Výzva

   Spotrebúvame dáta rastúcim tempom: Na Facebooku sa prezrú 3 miliardy videí denne; 300 hodín videa je na YouTube nahraných každú hodinu.

   V dnešnom dátami riadenom svete je zásadný prevádzkový čas kolokácie dátových centier - obrovské serverovne, ktoré spracúvajú všetko od on-line videí až po finančné aktíva.

   Dodávanie bezpečných a spoľahlivých služieb dátových centier môže ohroziť prostredie, aj keď:  spotreba energie v dátových centrách dnes prispieva k 2 % celosvetových emisií CO2.

   Ako teda môže jedna kolokačná prevádzka, postavená v bývalom bunkri NATO pochovanom hlboko vnútri hory, využiť silu prírody a stať sa jedným zo svetovo najviac spoľahlivých a udržateľných dátových centier?

   greenMntn_00-1440x588


   Riešenie


   Keď sa Green Mountain rozhodla realizovať myšlienku zeleného dátového centra, potrebovali kontraktorov a dodávateľov, ktorí mali najviac energeticky účinné a spoľahlivé riešenie dostupné na trhu.

   Schneider Electric zvládol všetky aspekty infraštruktúry dátových centier na obrovskom projekte. Ten zahŕňal návrh chladiaceho systému, ktorý využíva gravitáciu na prívod studenej vody z priľahlého fjordu do chladiacej stanice dátového centra, hlboko vnútri hory v bývalom objekte NATO. Toto prebieha bez použitia výkonu a bez spoliehania sa na chladiaci plyn.
    
   Pracuje 100 % z obnoviteľnej vodnej energie. Green Mountain pracuje z najvyššou spoľahlivosťou pre svojich zákazníkov, ako jedno z najzelenších dátových centier na svete - ako súčasť svojho plánu dodať veľké "bezemisné" zariadenie.

   LIO CLP 1440x588px
   "Zdieľame veľa hodnôt so Schneider Electric, zvlášť ohľadne obnoviteľných zdrojov energie. '
   -Knut Molaug, CEO Green Mountain


   Schneider Electric riešenie pre Green Mountain

   • Data Center Infrastructure Management (DCIM) nástroje, ovládacie prvky a asi 12 000 meracích bodov
   • Symmetra™ MW UPSs
   • Canalis NN prípojnicový systém
   • Prisma NN distribúcia
   • SM6 + transformátory
   • VN/Citect Scada
   • Uniflair™ chladiarne technických miestností
   • Infrastruxure™ systémy horúcich uličiek s in-rade chladičmi a rackoch  


   Kľúčové fakty

   • Power Utilization Efficiency (PUE) Hodnotenie 1,2
   • 13600 metrov štvorcových
   • Tier III Certifikácia 
   • Nulové CO2 emisie
   • Napájané 100 %-ne na obnoviteľnú vodnú energiu
   • Datacenterdynamics "Green Data Center of the Year 'ocenenie v roku 2013
   • Servery sú chladené vodou z fjordu čo eliminuje potrebu chladičov a vedie k zníženiu spotreby energie v dátových centrách o jednu tretinu
   • Postavený na ostrove, pochovaný hlboko vnútri hory v areáli bývalého muničného bunkra NATO

   Objavte, čo môže Schneider Electric urobiť vo veci klimatických zmien

   Naučte sa viac

   Objavte ďalšie príbehy zákazníkov

   Kliknite sem

   Snímky projektu

   • Predvolený Alternatívny Text Buďme partnermi
   • Predvolený Alternatívny Text Využite silu prírody
   • Predvolený Alternatívny Text Minimalizujte CO2 emisie
   • Predvolený Alternatívny Text Podpora kritických prevádzok
   • Predvolený Alternatívny Text Chlaďte efektívne
   • Predvolený Alternatívny Text Monitorujte a riaďte