• Výrobcovia rozvádzačov VN

      Objavte našu ponuku pre výrobcov rozvádzačov a nájdite riešenie pre trh VN.

    • Default Alternative Text
    • Registrovať/Prihlásiť
P_AV9505-IC-900x500

Licencie vysokonapäťových rozvádzačov

Vyrobte vysokonapäťový rozvádzač na základe celosvetovej ponuky.

• Vzduchom izolovaný rozvádzač
• Plynom izolovaný rozvádzač
• Tienený rozvádzač s pevnou izoláciou

Primárny vzduchom izolovaný rozvádzač

Sekundárny vzduchom izolovaný rozvádzač

Sekundárny plynom izolovaný rozvádzač

Tienený rozvádzač s pevnou izoláciou