Select your country/region in the menu or by clicking on the world map *
Country Selector Alternate Image
Nemocnice
 
 
 

Nemocnica Manchester Royal Infirmary (Spojené kráľovstvo)

Globálne riešenie – 2007

 
Globálne riešenie – 2007
 
 

I. PROSTREDIE U ZÁKAZNÍKA/KONTEXT PROJEKTU

Profil zákazníka:

 • Licencia: 38 rokov
 • Postele: 1660
 • Operačné sály: 31
 • Podlažia: 6
 • Rozloha – nová zástavba: 155 000 m2

Požiadavky projektu:

 • Efektívny dizajn monitorovania a vyhodnocovania vyhovujúci prevádzkovým požiadavkám
 • Flexibilné riešenia riadenia na maximalizáciu energetickej efektívnosti
 • Integrované riešenia informačných technológií v budovách na efektívne riadenie a monitorovanie služieb v budovách
 • Efektívne stratégie spravovania energie
 • Efektívna analýza údajov na umožnenie efektívneho mechanizmu výkazníctva

II. IMPLEMENTÁCIA RIEŠENIA

Metodológia implementácie (hlavné fázy):

 • Prezentácia pre kľúčových sponzorov so zameraním na všetky hlavné problémy a boľavé miesta s cieľom poskytnúť riešenie spĺňajúce kľúčové kritériá
 • Analýza všetkých informácií získaných na stretnutiach so sponzormi
 • Zabezpečenie optimálneho riešenia od prvého dňa
 • Vymenovanie technického manažéra projektu od prvého dňa
 • Účasť na vývoji dizajnu od prvého dňa
 • Balík prác priamo od hlavného dodávateľa

Prehľad riešenia (služby, produkty, systémy, architektúry...): 

 • Programovateľné riadiace jednotky
 • Pohony so striedačom
 • Merače
 • Distribuované vstupno-výstupné zariadenia
 • Snímače a pohony
 • Integrované systémy:
         -    Riešenia ventilátor/klimatizačný systém VAV
         -    Riadenie dymových uzáverov
         -    Riadenie otvárania okien
         -    Integrovaná chladiaca jednotka
         -    Riadenie digestorov
         -    Atď.
 • Systémy osvetlenia – spínané, stmievané, DALI, PIR
 • Prístup a zabezpečenie

III. VÝSLEDKY/ÚSPECH

Výhody pre zákazníka:

 • Úspora nákladov pri výstavbe: infraštruktúra káblov, výroba mimo staveniska... (CAPEX)
 • Trvalá úspora nákladov: úspora energie, monitorovanie na diaľku, optimalizácia údržby... (OPEX)