Select your country/region in the menu or by clicking on the world map *
Country Selector Alternate Image
Nemocnice
 
 
 

Nemocnica Lyell McEwin Hospital (Austrália)

Spravovanie informačných technológií v budovách – 2006

 
 

I. PROSTREDIE U ZÁKAZNÍKA/KONTEXT PROJEKTU

Profil zákazníka:

 • Nemocnica Lyell McEwin Hospital v meste Adelaide v Austrálii je dôležitou súčasťou austrálskeho národného zdravotníctva
 • Od jej otvorenia v roku 1959 sa neustále zväčšuje a rozširuje
 • V roku 2006 sa v tejto nemocnici realizovala posledná fáza významného projektu prestavby za 85 miliónov dolárov s cieľom vytvoriť nové oddelenia vrátane jednotky intenzívnej starostlivosti, novorodeneckého apartmánu a lekárskych zobrazovacích zariadení

Ciele a obmedzenia zákazníka:
Bol potrebný pokročilý systém spravovania informačných technológií v budovách, ktorý by integroval širokú škálu komplexných monitorovacích podsystémov a kritických služieb, napríklad:
          -     Riadenie protipožiarnych a mechanických systémov
          -     Riadenie prístupu a detekcia narušenia zabezpečenia
          -     Systém signalizácie túlajúcich sa pacientov
          -     Interné telefóny a vlastný televízny okruh
          -     Rozhrania s vyššími úrovňami pre chladiace zariadenia, dieselové generátory, merače energie,
                požiarne panely a systém manipulácie so vzorkami

II. IMPLEMENTÁCIA RIEŠENIA

Metodológia implementácie (hlavné fázy):

 • Spoločnosť TAC vykonala technickú expertízu na zníženie nákladov na výstavbu a spravovanie budov
 • S cieľom znížiť vysoké náklady na kabeláž pre viaceré siete spoločnosť TAC navrhla jedinú integrovanú káblovú chrbticovú sieť

Prehľad riešenia (služby, produkty, systémy, architektúry...): 

 • Riešenie informačných technológií v budovách od spoločnosti TAC je prvým v tomto odvetví v Austrálii a pravdepodobne aj na svete
 • Umožňuje úplnú integráciu hlasu, údajov, obrazu a riadiacich systémov, pričom všetky tieto zložky využívajú spoločný štruktúrovaný káblový systém
 • Káblová chrbticová sieť poskytuje väčšiu šírku pásma na zaručenie stabilného a zabezpečeného prenosu údajov

III. VÝSLEDKY/ÚSPECH

Výhody pre zákazníka:

 • Lepšie zabezpečenie v pohodlnom prostredí
 • Personál nemocnice má nepretržitý prístup k informáciám o budovách a kritických systémoch
 • Zníženie nákladov na výstavbu a spravovanie budov
 • Zníženie prevádzkových nákladov
 • Päťročná návratnosť investícií vďaka spravovaniu údržby systémov