Select your country/region in the menu or by clicking on the world map *
Country Selector Alternate Image
Energetika
    
    
    

   Riešenia pre oblasť energetiky

    
    
    
    
    
    
    

   Hlavné hnacie sily

   • Spoľahlivosť dodávok a prispôsobenie sa vysokým požiadavkám
   • Ekológia a jej tlak na zníženie emisií CO²
   • Rastúci dopyt pri starnúcich prostriedkch a pracovnej sile
   • Proces liberalizácie na hodnotovom reťazci
   • Používanie nových IT a komunikačných technológií

   Čo môže firma Schneider Electric urobiť?

   • Zvýšená dostupnosť elektrickej energie: Poskytovanie optimalizovaných riešení k zvýšeniu kvality elektrickej energie a zníženiu indexu priemernej doby prerušenia systému (SAIDI - System Average Interruption Duration Index) rovnako ako zníženiu výpadkov siete.

   • Najnižšie celkové náklady na vlastníctvo (TCO - Total Cost of Ownership): Cenové úspory vďaka zníženým kapitálovým a prevádzkovým nákladom povedú k zvýšeniu vašich výnosov.

   • Rýchlosť realizácie: Rýchlosť realizácie ako aj schopnosť rýchlej adaptácie vzhľadom na veľkosť systému vám umožnia jednoducho prispôsobiť vašu elektrickú sieť pri nižších požiadavkach na zručnosti.
    
    
    
    
    

   Certifikácia

   > Certifikát Connexio: Schneider Electric spol s r.o. bola s úspechom registrovaná ako predkvalifikovaný dodávateľ v systéme Connexio - dodávateľskom informačnom systéme pre energetické spoločnosti v Nemecku, východnej a strednej Európe.

    
    
    
    
    

   Úspešné príklady

    
    

   • Rozvodný podnik Jacksonville – USA: Čas analýzy pre správu o kvalite energie vydeľte 50
   • Rozvodný podnik Austin, Texas – USA: Výrazné zlepšenie spoľahlivosti údajov o kvalite energie
   • Rozvodný podnik Idaho – USA: Rýchlejšie riešenie problémov spôsobených udalosťami súvisiacimi s kvalitou energie
   • Rozvodný podnik EPM – Kolumbia: Zlepšenie zákazníckych procesov firmy EPM vďaka energetickým dátam, ktoré sú k dispozícii v reálnom čase a vďaka diaľkovej kontrole a riadeniu
   • Rozvodný podnik Marakéš – MAROKO: L500 namiesto projektu Scada, vydeľte číslom 3 náklady na tradičný projekt Scada
   • Rozvodný podnik Rabat – MAROKO: Náhrada existujúcej starej SCADA-DMS, nedostatok energie vydeľte dvomi
   • Rozvodný podnik Irbid – JORDÁNSKO: Automatizácia poruchových detektorov, čas potrebný k údržbe vydeľte 10

   > EDEMSA: Zvýšenie výnosov pomocou zníženia strát transformátorov v rozvodniach
   > NEPCO: Vydeľte číslom 5 počet chýb v dátach týkajúcich sa fakturačných meraní
   > Oncor: Výrazné zlepšenie nákladov na komunikáciu dát zo vzdialených oblastí