Select your country/region in the menu or by clicking on the world map *
Country Selector Alternate Image
 
 
 

Softvér StruxureWare pre dátové centrá

 
 

Výzvy

 

Nemôžete riadiť niečo, čo nevidíte

Plánovanie, monitorovanie a prevádzka dátového centra je zložitá a pri každom serveri, stojane, rade, miestnosti alebo budove úplne iné. Komplexnosť implementácie softvéru pre riadenie infraštruktúry dátového centra (DCIM) naprieč všetkými funkciami je najvýznamnejšou bariérou prijatia a udržateľnosti integrovaného riešenia použiteľného v celej spoločnosti.


    
    
    
    
    

   Riešenia

   Od podlahy suterénu po strop najvyššieho poschodia

    

   StruxureWare™ pre dátové centrá je softvér určený pre zhromažďovanie a správu dát prostriedkov dátových centier, používania zdrojov a prevádzkového stavu počas trvania prevádzkovej životnosti dátových centier. Tieto informácie sú následne distribuované, integrované a aplikované spôsobmi, ktoré pomáhajú správcom optimalizovať výkon dátových centier a splniť výpočtové, obchodné a prevádzkovo orientované ciele. Od IT prostriedkov až po stojany, rady, miestnosti a budovy, StructureWare pre dátové centrá dodáva tie správne informácie správnym používateľom v správnom čase.

   Poskytuje správcovi dátového centra prístup ku všetkým dátam a nástrojom, ktoré potrebuje na prevádzku dátových centier, ktoré sú spoľahlivejšie, efektívnejšie, produktívnejšie, bezpečnejšie a ekologickejšie.

   Výhody

   • Úspora až do 30 % kapitálu a prevádzkových nákladov, vrátane energií.
   • Maximalizuje výkon obchodnej činnosti
   • Holistický softvér DCIM umožňuje správu dátového centra zo všetkých aspektov
   • Využíva a optimalizuje existujúcu infraštruktúru
   • Poskytuje robustné, rozšíriteľné a integrované softvérové riešenia
   • Vytvorené profesionálmi, ktorí sa denne venujú dátovým centrám

   Faktory diferenciácie

   Rúca bariéry medzi prevádzkovými technológiami (OT) a informačnými technológiami (IT)

    

   Líder v odvetví - Poskytujeme najkomplexnejší balík softvéru DCIM od riadenia prostriedkov a správu kapacity až po obchodné riadiace panely.

   Štandardizované produkty – StruxureWare pre dátové centrá je súprava štandardizovaných produktov, ktoré je možné rozvinúť s minimálnymi servisnými nárokmi, s bezproblémovými aktualizáciami, ktoré zaisťujú najvyššiu úroveň kvality.

   Vyhradený servisný tím – Naši certifikovaní technici absolvovali komplexné tréningové programy a rozsiahle testovanie, ktoré je zárukou, že vaše riešenia sú konfigurované v súlade so špecifikáciami výrobcov.

   Architektúra

   Click to enlarge jpg file (130 ko)

    Späť na dátové centrá a siete
      
     
    Viac

    Viac 

    Požiadavka na riešenie a informácie o produktoch a službách

     

    Publikácie

     

    Užitočné linky