Select your country/region in the menu or by clicking on the world map *
Country Selector Alternate Image
 
 
 

StruxureWare pre dátové centrá

 
 

Výzvy

Potrebujete riadiť všetky aspekty vášho kolokačného zariadenia a optimalizovať existujúcu infraštruktúru tak, aby uspokojila požiadavky vašich nájomcov v budúcnosti. Monitorovanie a riadenie napájania, chladenia, bezpečnosti a využitia energie je nevyhnutné pre zvýšenie vašej ziskovosti.

Potrebujete riadenie vendoragnostiky s uvádzaním porúch zariadení v reálnom čase a dátami zobrazovanými v rámci fyzického rozloženia vášho dátového centra.  Ako vyriešite problémy súvisiace s fyzickou infraštruktúrou?  Vašou výhodou je vizualizácia vášho využitého a dostupného priestoru počas predajnej fázy pre účely plánovania infraštruktúry potenciálneho nového zákazníka.


    
    
    
    
    

   Riešenia

   StruxureWare Data Center Operation for Colocation transformuje spôsob, akým viacnásobný nájomca vykonáva obchodnú činnosť optimalizáciou kapacít dátového centra a obchodných procesov, ktoré umožňujú vašej organizácii zamerať sa na vyvíjanie obchodnej činnosti.

   Rozšírenie nástrojov DCIM pre zaistenie okamžitej 3D vizualizácie využitého, dostupného a vyhradeného priestoru pre nájomcov.  Dosiahnutie vysokej úrovne prevádzkového času vytvorením a sledovaním plánov údržby.  Minimalizácia ľudského omylu uplatňovaním úrovní redundancie počas inštalácií a rutinných servisných zásahov.

   Výhody

   • Schopnosť znížiť volatilitu napájania a úrovní požiadavky
   • Získajte okamžitý prehľad inventáru dátových centier a alarmových hlásení v reálnom čase
   • Znížte CapEx pomocou plánovania a optimalizácie kapacít fyzickej infraštruktúry
   • Znížte spotrebu energie prostredníctvom virtualizácie a optimalizácie serveru
   • Vylepšite PUE prehľadom o efektivite využitia energie, spotreby a strát
   • Získajte okamžité aktualizácie za chodu

   Faktory diferenciácie

   • Poskytuje poskytovateľom viacerých prenájmov stav aktuálnych kapacít dátových centier v reálnom čase, a to z hľadiska napájania, chladenia a priestoru
   • Schopnosť obmedziť a identifikovať akékoľvek nedostatky pre expanziu na veľmi podrobnej úrovni
   • Import CAD výkresov, využitie nástrojov mriežkových výkresov a výkonného mriežkového modelovania, vizualizácia riešení v 3D

   Architektúra

   Click to enlarge jpg file (130 ko)

    Späť na dátové centrá a siete
      
     
    Viac

    Viac 

    Požiadavka na riešenie a informácie o produktoch a službách

     

    Pozrite si viac riešení dátových centier pre podniky

     

    Užitočné linky