Select your country/region in the menu or by clicking on the world map *
Country Selector Alternate Image
 
 
 

Fyzická infraštruktúra a správa súkromného cloudu

 
 

Výzvy

 

Potrebujete možnosť rozvinutia vášho cloudu a integráciu najlepšie hodnoteného softvéru pre virtualizáciu pri súčasnom znížení vašich nákladov na informačné technológie vďaka využitiu vlastných zdrojov; uspokojte svojich zákazníkov rozšírením vašich cloudových služieb na požiadanie.


    
    
    
    
    

   Riešenia

   Konštrukčný blok integrovanej fyzikálnej infraštruktúry pre IAAS, SAAS, PAAS – stojany, rozvod napájania a ochrana, fyzická ochrana, chladenie a integrovaný systém riadenia (DCIM).

   • Modulárna a rozšíriteľná fyzická infraštruktúra pre podporu stupňovania služieb na požiadanie
   • Integrácia DCIM s virtualizačným softvérom umožňuje automatizáciu pre maximálne využitie prostriedkov
   • Architektúra IT miestnosti InfraStruxure koncipovaná na podporu požiadaviek súkromných cloudov

   Výhody

   • DCIM mimo skrine pre okamžité použitie
   • Riešenia integrovanej samostatne stojacej súkromnej cloudovej infraštruktúry, ktorá je najrýchlejšia a najjednoduchšia z hľadiska plánovania a rozvinutia
   • Štandardizovaná, rozšíriteľná architektúra, ktorá umožňuje jednoduchý opakovaný rast v krokoch
   • Integrácia s virtualizačným softvérom umožňuje automatizáciu pre maximálne využitie prostriedkov
   • Vysokú účinnosť, modulárne prevedenie s vysokou hustotou

   Faktory diferenciácie

   • Riešenia DCIM mimo skrine, ktoré sú integrované do VMware vSphere a Microsoft Virtual Machine Manager (VMM)
   • Integrovaná fyzická infraštruktúra pre zostavenie základov vášho súkromného cloudu rýchlym a jednoduchým spôsobom
   • Najširšia dodávka skladových modulárnych riešení s globálnou pôsobnosťou a dodávateľským reťazcom pre najrýchlejšie a najspoľahlivejšie vybavenie

   Architektúra

   Click to enlarge jpg file (80 ko)

    Späť na dátové centrá a siete
      
     
    Viac

    Viac 

    Požiadavka na riešenie a informácie o produktoch a službách

     

    Publikácie

     

    Pozrite si viac riešení dátových centier pre podniky

     

    Užitočné linky