Select your country/region in the menu or by clicking on the world map *
Country Selector Alternate Image
 
 
 

Predpripravené napájacie a chladiace moduly dátových centier

 
 

Výzvy

Potrebujete rýchlo rozvinúť napájaciu a chladiacu infraštruktúru pre vaše dátové centrum, ktoré je jednoduché, spoľahlivé a efektívne z hľadiska nákladov  Váš existujúci fyzický priestor je obmedzený, čas a náklady na realizáciu sú neprimerane vysoké; váš rast v budúcnosti je neistý... Ideálne riešenie je malá stavba s malou stopou.


    
    
    
    
    

   Riešenia

   Štandardizované predpripravené a integrované moduly napájania a chladenia dátového centra sú najmenej o 60 % rýchlejšie zostavené a náklady sú až o 30 % nižšie v porovnaní s tradičnými infraštruktúrami dátových centier.  Dostupné v niekoľkých úrovniach napájacej a chladiacej kapacity, ktoré sú ideálne pre vašu kolokáciu, obchodnú činnosť a cloudové aplikácie.

   Výhody

   • Rýchle pridanie chladiacej a napájacej kapacity
   • Vyhradené napájanie a chladenie pre IT miestnosť, nie pre celú budovu
   • Predvídateľná realizácia a rozvinutie
   • Využitie pôvodne nevyužitého priestoru pre účely zamedzenia oneskorenia a navýšenia nákladov na inštaláciu
   • Umožňuje prispôsobenie veľkosti zariadenia podľa aktuálnej potreby
   • Jednoduché presunutie napájacích a chladiacich modulov na nové miesta, ak sa vaša spoločnosť fyzicky premiestni
   • Vyššia úroveň kontroly kvality – výroba a inštalácia na mieste

   Faktory diferenciácie

   • Zabudovaný softvér na správu a riadenie: StruxureWare pre dátové centrá
   • Štandardizované alebo prispôsobené vašim potrebám
   • Globálna platforma pre celosvetovú konzistenciu
   • Inštalácia realizovateľná kdekoľvek na svete
   • Globálny dodávateľský reťazec

   Architektúra

   Click to enlarge jpg file (165 ko)

    Späť na dátové centrá a siete
      
     
    Viac

    Viac 

    Požiadavka na riešenie a informácie o produktoch a službách

     

    Publikácie

     

    Pozrite si viac riešení dátových centier pre podniky

     

    Užitočné linky