Select your country/region in the menu or by clicking on the world map *
Country Selector Alternate Image
 
 
 

Riešenie Power Outage Insight Solution

 
 

Výzvy

 

V zariadeniach, kde je neprerušené napájanie kriticky dôležité pre bezpečnosť ľudí alebo zariadení, disponujú správcovia budov intuitívnym systémom správy napájania, ktorý udržiava celú inštaláciu v plynulej prevádzke. Tieto zariadenia majú spravidla tesné rozpočty a obmedzené možnosti pre komplexné a nákladné systémy správy napájania a zmluvy o poskytované služieb.  Okrem toho, personál zariadenia nemusí disponovať dostatočnými skúsenosťami a kvalifikáciou pre vykonávanie plánovanej pravidelnej údržby alebo vykonávanie bezpečnej a rýchlej obnovy v prípade incidentu s napájaním.

    
    
    
    
    

   Riešenia

   Riešenie Power Outage Insight Solution pracuje ako nepretržitá domáca elektrická odborná služba, ktorú vykonáva podporný personál zariadenia v rámci dennej rutiny alebo v núdzových situáciách pre zaistenie neustáleho prístupu k bezpečnej elektrickej energii.

   Integrované riešenie bez potreby dodatočného softvéru. Power Outage Insight Solution je možné jednoducho implementovať do nových stavieb alebo dodatočne inštalovať do existujúcich elektrických systémov.

   Výhody

   Power Outage Insight Solution poskytuje optimálne dáta pre vykonanie informovaných opatrení a proaktívnych rozhodnutí. V prípade výpadku napájania riešenie rýchlo identifikuje zdroj problému a informuje personál zariadenia o možnostiach bezpečného obnovenia napájania.

   Faktory diferenciácie

   Schneider Electric je svetový líder v správe energií a najsilnejším hráčom na stavebnom trhu s odbornými riešeniami v oblasti energií.

   Architektúra

   Click to enlarge jpg file (60 ko)

    Späť na dátové centrá a siete
      
     
    Viac

    Viac 

    Požiadavka na riešenie a informácie o produktoch a službách

     

    Publikácie

     

    Užitočné linky