Select your country/region in the menu or by clicking on the world map *
Country Selector Alternate Image
 
 
 

Optimalizácia nákladov pomocou integrovaných riešení veľkých dátových centier Schneider Electric

 
 
Späť na dátové centrá a siete

Výzvy

 

 • Schopnosti IT zodpovedajúce vašim obchodným potrebám
 • Vylepšená efektivita existujúcich dátových centier
 • Pridané stojany s vysokou hustotou do dátových centier s nízkou hustotou
 • Pridanie napájania a chladenia pre dodatočné zariadenia IT
 • Zahájenie stavby nového dátového centra
 • Integrácia kompletného monitorovacieho systému zariadenia dátového centra
 • Implementácia konsolidácie dátového centra/virtualizácia projektu
 


    
    
    
    
    

   Riešenia

   Schneider Electric vám dodáva vysokú efektivitu a dostupnosť vďaka širokému sortimentu fyzickej infraštruktúry dátových centier (DCPI) od stojana, cez rad, miestnosti, až po budovy, ktoré sa vyznačujú vysokou mierou odbornosti, s využitím vodcovstva a existujúcich väzieb.  Môžete si vybrať z dostupných riešení: N, N+1, 2N alebo 2 N+1 s efektivitou, hustotou a rozšíriteľnosťou podľa potrieb vašej spoločnosti

   Výhody

   • Úspory OpEx – zníženie nákladov na dátové centrum počas celej prevádzkovej životnosti o 13 % až 30 % fyzickej infraštruktúry dátového centra počas 10 rokov
   • Rýchly a jednoduchý návrh rozvinutia – Automatické plánovanie a nástroje dizajnovania, výroba v továrni a na mieste, ovládanie mimo skrine, riešenie koncipované ako integrovaný systém a globálny dodávateľský reťazec
   • Spoľahlivosť na úrovni 99,995 % – Jednoduchá konfigurácia a redundancia rozvinutia potrebná v napájaní alebo chladení vďaka sofistikovanému softvéru pre zaistenie vami požadovanej úrovne služby
   • Úspora 10 - 20 % na CapEx vďaka úpravy veľkosti

   Faktory diferenciácie

   • Jedna spoločnosť zabezpečí plánovanie, návrh, zostavenie, vzdialené monitorovanie, údržbu a aktualizáciu celého dátového centra.
   • Jedno kontaktné miesto spoločnosti Schneider Electric pre celý projekt.
   • Vzťah s uzatvoreným kruhom dostupnosti služieb, ktorý je zárukou úspešnosti vášho projektu.
   • Aplikovaná odbornosť a intelektuálny kapitál spoločnosti vo všetkých oblastiach dátových centier a na všetkých stupňoch vášho dátového centra
   • Komplexná správa infraštruktúry dátového centra (DCIM) a správa zariadenia dátového centra (DCFM) – otvorená, krížová doména a neutrálna obchodná interoperabilita je najvhodnejšie riešenie dátového centra pre budúcnosť
   • V našom odvetví sme to my, kto nastavuje limity.

   Architektúra

   click to enlarge jpg file (130 ko)

      
     
    Viac

    Viac 

    Požiadavka na riešenie a informácie o produktoch a službách

     

    Publikácie

     

    Pozrite si viac riešení dátových centier pre podniky

     

    Užitočné linky