Select your country/region in the menu or by clicking on the world map *
Country Selector Alternate Image
 
 
 

Riešenia sieťových miestností

Fyzická infraštruktúra a správa

 
 
Späť na dátové centrá a siete

Výzvy

 

Potrebujete udržať alebo zvýšiť dostupnosť vášho prístupu k domácim a cloudovým aplikáciám a súčasne zachovať rýchlosť a šírku pásma vášho sieťového pripojenia.  Poskytnutie fyzickej a environmentálnej bezpečnosti, zvýšenej viditeľnosti vo vzdialenej správe a proaktívna kontrola naprieč operácií sú vaše kľúčové výzvy.


    
    
    
    
    

   Riešenia

   Komplexné riešenia; stojany, rozvody napájania a ochrana, fyzická bezpečnosť, chladenie a integrované systémy správy

    

   Stojany s vysokou pevnosťou a optimalizovaným priestorom s neblokovaným tokom vzduchu umožňujú jednoduchú inštaláciu a prístup k prepínačom a serverom so správou káblovania s vysokou hustotou.  100%-ne kompatibilné so sieťovým a serverovým vybavením pre viacerých nájomcov.

   Autonómne prostriedky pre bezpečnosť a monitorovanie prostredia integrované do BMS/DCIM alebo systémov vzdialenej sieťovej správy.

   Výhody

   Vaša sieťová miestnosť je bránou do budúcnosti vašej obchodnej činnosti a vaša konkurenčná výhoda

    
   • Vzdialená správa vášho prostredia: bezpečnosť, napájanie, teplota a vlhkosť
   • Zmiernenie rizík a udržiavanie dostupnosti počas výpadkov napájania, poruchy chladenia, narušenia bezpečnosti a riziká záplav
   • Ochrana prístupu do vašich IT aplikácií; v kamenných priestoroch alebo na cloude, vzdialená alebo miestna

   Faktory diferenciácie

   • Svetový líder v oblasti fyzickej infraštruktúry sieťových miestností
   • Integrovaná bezpečnosť a monitorovanie prostredia
   • Predkonfigurované riešenia: rozšíriteľné, flexibilné, jednoduché pre rýchle rozvinutie

   Architektúra

   Click to enlarge jpg file (135 ko)

      
     
    Viac

    Viac 

    Požiadavka na riešenie a informácie o produktoch a službách

     

    Pozrite si viac riešení dátových centier pre podniky

     

    Užitočné linky