Select your country/region in the menu or by clicking on the world map *
Country Selector Alternate Image
 
 
 

Veľké dátové centrá s nízkou hustotou

 
 

Výzvy

 

 • Možnosti IT zodpovedajúce vašim obchodným potrebám
 • Vylepšená efektivita existujúcich dátových centier
 • Pridané stojany s vysokou hustotou do dátových centier s nízkou hustotou
 • Pridanie napájania a chladenia pre dodatočné zariadenia IT
 • Zahájenie stavby nového dátového centra
 • Integrácia kompletného monitorovacieho systému zariadenia dátového centra
 • Implementácia konsolidácie dátového centra/projekt virtualizácie


    
    
    
    
    

   Riešenia

   • Chladenie do 30 kW na jeden stojan so spoľahlivo a účinne ochladzovanou vodou.
   • Modulárna architektúra uzatvoreného okruhu chladiacej vody s úspornými prvkami je spoľahlivá a predvídateľná v akomkoľvek prostredí.

   Výhody

   • Úspory OpEx – zníženie nákladov na dátové centrum počas celej prevádzkovej životnosti o 13 % až 30 % fyzickej infraštruktúry dátového centra počas 10 rokov
   • Rýchly a jednoduchý návrh rozvinutia – Automatické plánovanie a nástroje dizajnovania, výroba v továrni a na mieste, ovládanie mimo skrine, riešenie koncipované ako integrovaný systém a globálny dodávateľský reťazec
   • Spoľahlivosť na úrovni 99,995 % – Jednoduchá konfigurácia a redundancia rozvinutia potrebná v napájaní alebo chladení vďaka sofistikovanému softvéru pre zaistenie vami požadovanej úrovne služby
   • Úspory CapEx - 10 až 20 % vďaka prispôsobeniu veľkosti

   Faktory diferenciácie

   • Minimálna spotreba energie a prevádzkové náklady vďaka modulu systému chladiacej vody alebo zdieľaného chladiaceho systému zostavy
   • „Kroková a opakovacia“ modulárna IT miestnosť chladiacej vody a architektúra zariadenia, ktorá umožňuje štandardný prístup pre rozšírenie dátového centra
   • Prístup holistického riešenia, ktorý vytvára pripojenie od budovy cez miestnosť, stojan, až po rad
   • Komplexný softvér pre správu - StructureWare pre dátové centrá, ktorý výrazne zjednodušuje proces správy dátových centier a zaisťuje vysokú dostupnosť a efektivitu
   • Poskytovateľ jediného riešenia s mimoriadne vysokou úrovňou odbornosti na všetkých úrovniach plánovania, budovania a prevádzky fyzickej infraštruktúry veľkých dátových centier

   Architektúra

   Click to enlarge jpg file (165 ko)

    Späť na dátové centrá a siete
      
     
    Viac

    Viac 

    Požiadavka na riešenie a informácie o produktoch a službách

     

    Publikácie

     

    Pozrite si viac riešení dátových centier pre podniky

     

    Užitočné linky