Select your country/region in the menu or by clicking on the world map *
Country Selector Alternate Image
 
 
 

Riešenia fyzickej infraštruktúry Integrovaného dátového centra pre kolokáciu

 
 
Späť na dátové centrá a siete

Výzvy

V závislosti od toho, či pracujete v odvetví veľkoobchodu, maloobchodu alebo v hostiteľskom prostredí, môžu sa vaše priority odlišovať:

 • Ako pristúpiť k SLA a rýchlemu dodaniu požadovaného priestoru vašim zákazníkom?
 • Ako uviesť do prevádzky nové spoplatnené služby?
 • Ako znížiť a oddialiť kapitálové výdavky maximalizáciou priestoru pre nájomcov, skrátiť čas výstavby a rozšíriť investície?
 • Ako znížiť prevádzkové náklady a zjednodušiť riadenie?


    
    
    
    
    

   Riešenia

   Výber najvhodnejšej architektúry pre SLA vášho zákazníka s:

   • Riešením napájania zo siete, do budovy, do miestnosti, do skrine - UPS, SN a NN rozvádzačov a ovládacích panelov, transformátorov, ističov, záložných generátorov
   • Riešenia chladenia z budovy do miestnosti, do skrine - chladiče, výmenníky tepla, ekonomizéry, klimatizačné jednotky pre výpočtovú techniku, InRow chladenie
   • Riešenia fyzickej bezpečnosti z miesta do budovy, do miestnosti - kamery, videozabezpečenie, kontrola prístupu
   • Modulárne/rozšíriteľné riešenie vrátane predpripravených modulov pre zníženie rýchlosti rozvinutia dodatočnej kapacity pre existujúcich alebo nových zákazníkov
   • Vysoká hustota riešení POD pre dátové centrá pracujúce s cloudom
   • Veľká knižnica referenčných návrhov, ktoré poslúžia ako štartovací bod pre vlastný špecifický dizajn
   • Kompletný softvérový balík DCIM, vrátane kolokačného prevádzkového modulu, špecificky navrhnutého pre prevádzku hostených dátových centier
   • Kompletný balík služby Data Center Life Cycle Services, vrátane riadenia energie a služieb udržateľnosti

   Výhody

   Poskytuje komplexné riešenia pre rozšírenie vašej kolokačnej činnosti a zaistenie ziskovosti

    
   • Partner v čase vytvárania návrhu pre optimalizáciu počiatočnej investície a následných prevádzkových nákladov pri súčasnej optimalizácii dostupnosti
   • Zvyšovanie hodnoty budovy maximalizáciou čistej prenajímateľnej plochy
   • Zníženie času do uvedenia na trh a času „miestnej“ inštalácie, rozšírenie vašej investície v častiach s rastom obchodnej činnosti predpripravenými modulárnymi riešeniami
   • Vylepšenie efektivity predaja a podpora kontinuity služieb v reálnom čase s využitím integrovaného softvérového balíka DCIM
   • Podpora vášho kolokačného zariadenia službami v rámci životného cyklu; od vyhodnotenia až k plánovaniu, návrhu a zostaveniu, cez uvedenie do prevádzky až po prevádzkovanie dátového centra

   Zníženie energie a vylepšenie udržateľnosti pomocou správy energie a službami pre podporu udržateľnosti

   Faktory diferenciácie

   • Integrované a kompletné riešenia pre investície malých, stredných alebo veľkých kolokačných spoločností modulárnou architektúrou, systémy a produkty, DCIM softvéry a sortiment komplexných služieb
   • Tím viac ako 7000 servisných expertov sa skladá z technikov, programových manažérov, pomocného personálu a architektov riešení, ktorí sú považovaní za špičku v odvetví a odborníkov v danej téme
   • Celosvetová podpora s viac ako 1200 vyškolenými a certifikovanými servisnými technikmi v teréne a reakcia na potrebu náhradných dielov do 24 hodín, 365 dní v roku

   Architektúra

   Click to enlarge jpg file (165 ko)

      
     
    Viac

    Viac 

    Požiadavka na riešenie a informácie o produktoch a službách

     

    Pozrite si viac riešení dátových centier pre podniky

     

    Užitočné linky