Select your country/region in the menu or by clicking on the world map *
Country Selector Alternate Image
 
 
 

Konfigurácie plne predpripravených modulov dátových centier

 
 

Výzvy

 

Infraštruktúra vašej existujúcej budovy nedokáže podporovať rast vášho dátového centra v budúcnosti alebo máte nové možnosti na výstavbu  Potrebujete riešenie, ktoré má predvídateľný výkon, rýchle rozvinutie, vysokú úroveň flexibility a možnosť rozšírenia.

    
    
    
    
    

   Riešenia

   Schneider Electric ponúka široký rad predpripravených modulov pre dátové centrá, ktoré pozostávajú z elektrických panelov a modulov, modulov chladenia, vedení vody a modulov IT.  Tieto konštrukčné bloky sú kombinované tak, aby zvýšili kapacitu existujúcej infraštruktúry: rýchle rozvinutie s predvídateľným výkonom a možnosťou rozšíriteľnosti podľa potreby.

   Výhody

   Výhody konfigurácie plne predpripravených dátových centier

   • Predkonštruované a vybavené káblovaním pre hardvér a softvér, vyrobené a testované počas výrobného procesu
   • Dodávané na miesto inštalácie pre rýchle a jednoduché rozvinutie
   • Menej rozhodnutí počas plánovania a vývoja
   • Viaceré faktory prevedenia a výkonových rozsahov
   • Konštrukčné bloky použité spoločne pre vytvorenie riešenia dátového centra

   Faktory diferenciácie

   • Overené pri predvýrobnom procese
   • Široká ponuka prispôsobiteľných konštrukčných blokov
   • Globálne možnosti – dodávateľský reťazec, návrh, aplikácie a technická podpora
   • StruxureWare for Data Centers – mnohokrát ocenený balík softvéru DCIM
   • Rozsiahla knižnica predpripravených referenčných dizajnov dátových centier
   Späť na dátové centrá a siete
     
    
   Viac

   Viac 

   Požiadavka na riešenie a informácie o produktoch a službách

    

   Pozrite si viac riešení dátových centier pre podniky

    

   Užitočné linky