Select your country/region in the menu or by clicking on the world map *
Country Selector Alternate Image
Dátové centrá

Fyzická infraštruktúra dátového centra pre dátové centrá s kapacitou vyššou ako 1 MW.

Jediná spoločnosť vám zabezpečí plánovanie, návrh, zostavenie, vzdialené monitorovanie, údržbu a aktualizáciu celého dátového centra.

Môžete si vybrať z dostupných riešení: N, N+1, 2N alebo 2 N+1 s efektivitou, hustotou a rozšíriteľnosť podľa potrieb vašej spoločnosti

 

  Ako môže Schneider Electric pomôcť

   

  Jedno kontaktné miesto spoločnosti Schneider Electric pre celý projekt.

  Vzťah s uzatvoreným kruhom dostupnosti služieb, ktorý je zárukou úspešnosti vášho projektu.

  Môžete si vybrať z dostupných riešení: N, N+1, 2N alebo 2 N+1 s efektivitou, hustotou a rozšíriteľnosťou podľa potrieb vašej spoločnosti

  Komplexné riadenie infraštruktúry dátového centra (DCIM) – otvorená, krížová doména a neutrálna obchodná interoperabilita je najvhodnejšie riešenie dátového centra pre vašu budúcnosť

  V našom odvetví sme to my, kto nastavuje limity.

     
    
   Viac

   Viac 

   Požiadavka na riešenie a informácie o produktoch a službách

    

   Nástroje pre návrhy

    

   Dátové centrá a sieťové riešenia

   • Malé/stredné dátové centrá
   • Veľké dátové centrá
   • Poskytovateľ služby
   • Riešenia serverovní
   • Malé sieťové miestnosti
   • Služby Data Center Life Cycle Services
   • Softvér pre správu dátového centra (StruxureWare)
   • Predpripravené systémy

   Riešenia serverovní

   Neplánovaný rast, prijatie súkromného cloudu a zmeny v IT hardvéri robia zo serverovne dynamické a nepredvídateľné prostredie. IT manažéri chcú dosiahnuť najvyššiu úroveň dostupnosti a efektivity, ale súčasne chcú splniť ciele spoločnosti z hľadiska kapitálu, prevádzkových nákladov a nákladov na údržbu.

   Malé sieťové miestnosti

   Potrebujete udržať alebo zvýšiť dostupnosť vášho prístupu k domácim a cloudovým aplikáciám a súčasne zachovať rýchlosť a šírku pásma vášho sieťového pripojenia. Poskytnutie fyzickej a environmentálnej bezpečnosti, zvýšenej viditeľnosti vo vzdialenej správe a proaktívna kontrola naprieč operáciám sú vaše kľúčové výzvy.

   Služby Data Center Life Cycle Services

   Problémy vašej obchodnej činnosti sú jedinečné
   Úlohy, ktoré zohrávajú vaše dátové centrá, ešte nikdy neboli také dôležité. Dátové centrá sú dynamické a neustále sa vyvíjajú. Potrebujete komplexné riešenie pre optimalizáciu dátového centra od plánovania až po zaistenie prevádzky bez ohľadu na to, v akej fáze svojej prevádzkovej životnosti sa dátové centrum nachádza.

   Softvér pre správu dátového centra (StruxureWare)

   Plánovanie, monitorovanie a prevádzka dátového centra je zložité a pri každom serveri, stojane, rade, miestnosti alebo budove úplne iné. Komplexnosť implementácie softvéru pre riadenie infraštruktúry dátového centra (DCIM) naprieč všetkými funkciami je najvýznamnejšou bariérou prijatia a udržateľnosti integrovaného riešenia použiteľného v celej spoločnosti.