Select your country/region in the menu or by clicking on the world map *
Country Selector Alternate Image
 
 
 

Služby Data Center Life Cycle Services

 
 

Výzvy


Vaše obchodné problémy sú jedinečné
Úlohy, ktoré zohrávajú vaše dátové centrá, ešte nikdy neboli také dôležité.  Dátové centrá sú dynamické a neustále sa vyvíjajú.  Potrebujete komplexné riešenie pre optimalizáciu dátového centra od plánovania až po zaistenie prevádzky bez ohľadu na to, v akej fáze svojej prevádzkovej životnosti sa dátové centrum nachádza.


    
    
    
    
    

   Riešenia

   Servisné potreby v ktorejkoľvek fáze
   Bez ohľadu na to, či potrebujete asistenciu pri plánovaní zladenia vášho dátového centra s vašimi obchodnými potrebami, počiatočné vyhodnotenie vášho existujúceho profilu efektívnosti, vzdialenej správy alebo prevádzky zariadení a ich údržby, Schneider Electric pomocou služby Data Center Life Cycle Services zaistí dostupnosť, účinnosť a bezpečnosť vášho dátového centra počas celej jeho prevádzkovej životnosti.

   Výhody

   • Riadenie viacerých cyklov zmeny, vrátane neustálych aktualizácií
   • Vaše dátové centrum musí predstavovať obchodnú hodnotu a konkurenčnú výhodu
   • Štandardizovaná, dokumentovaná a overená metodológia

   Faktory diferenciácie

   • Úplný sortiment služieb pre riešenie vašich technických alebo obchodných problémov, zjednodušenie vášho života a zníženie nákladov
   • Tím viac ako 7000 zaškolených špecialistov, ktorých odbornosť pokrýva všetky fázy a systémy v dátovom centre
   • Viac ako 45-ročné skúsenosti pri vývoji opakovateľných procesov a využívaní nástrojov automatizácie

   Architektúra

   Architecture

    Späť na dátové centrá a siete
      
     
    Viac

    Viac 

    Požiadavka na riešenie a informácie o produktoch a službách

     

    Pozrite si viac riešení dátových centier pre podniky

     

    Užitočné linky